Engedélyek, garanciák

Engedélyek, garanciák

Rendőrhatósági engedély

A Relic-Őr Kft. rendelkezik a Budatest IX. kerületi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály által kiállított 117/2-1061/2009.Szv. engedéllyel, ami a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelemi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és ennek végrehajtására kiadott 22/2006. BM rendeletben felsorolt követelményeknek megfelel.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet BARNA ATTILA (szül.: Balassagyarmat, 1957.06.25. an.: Pinke Erzsébet, személy- és vagyonőri igazolványának száma: SZ0021445) személyesen végzi, mint ügyvezető.

 

Szakmai kamarai engedély

A Relic-Őr Kft. rendelkezik a Személy-, és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján az SZVMSZK Budapesti Szervezete által kiállított engedéllyel. Kamarai nyilvántartási szám: 0101/T/47246/2009.

 

Biztosítás

A Relic-Őr Kft. érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által kiadott felelősségbiztosítási programfedezet védi Önöket minden olyan kár ellen, mely bizonyíthatóan a Relic-Őr Kft. által delegált személyzet vétkességére, vagy gondatlanságára vezethető vissza, személyi sérülés, vagy anyagi károk, illetve betöréses lopás ellen.

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Zrt.
Kötvényszám: AHB730565087
Kártérítési limit: 10.000.000 Ft/év és 1.000.000 Ft/kár

A Relic-őr Kft. szakmai felelősség biztosítása olyan módozatú, hogy minden újabb megbízás esetén ahhoz alkalmazkodva kártérítési limit nagysága követi a megbízások kockázati jellemzőit.

 

Célunk:

  • A szolgáltatásaink állandó minőségének biztosítása
  • A Megrendelő elvárásainak és igényeinek kielégítése
  • Tevékenységünk hiteles dokumentálása

 

Cégünk rendelkezik a vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel, rendőrhatósági engedéllyel, szakmai kamarai tagsággal, szakmai felelősségbiztosítással, amit szerződéskötés esetén eredetben bemutatunk és a szerződéshez mellékelünk.

 

Legutóbbi bejegyzések